Sprzątanie po imprezach plenerowych

Oferta ta jest skierowana do organizatorów imprez w plenerze. Tam gdzie bawi się dużo osób mamy do czynienia z duża ilością odpadów, aby przywrócić czystość polecamy naszą ofertę.

Porządkowanie po imprezie

Zapewniamy dostarczenie, rozstawienie koszy z workami na śmieci oraz popielniczek. Zespół pracowników, który podczas trwania i po imprezie opróżnia na bieżąco pojemniki na śmieci. 

Usługi świadczymy w zakresie:

  • Imprezy plenerowe

  • Festyny osiedlowe

  • Eventy firmowe

  • Imprezy

  • Sprzątanie podczas imprezy

  • Utrzymanie czystości na imprezie

  • Sprzątanie po imprezie

  • Wywóz odpadów po imprezie

  • Dostarczenie śmietników na odpady w miejsce imprezy